Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba kvalitātes sistēmas stratēģija
Nosaukums angļu valodā Strategy of Work Quality System
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Rita Greitāne
Anotācija Prithi Ravi. “Strādājošo darba un attieksmes pārvaldības modelis”: Maģistra darbs / Prithi Ravi, asoc.prof., Dr.oec. Jana Eriņa - Riga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, maģistra programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Maģistra darba apjoms ir 86 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts. Darbā 32 attēli, 2 tabulas. Bibliogrāfisko sarakstu veido 44 informācijas resursi. Analītiskā daļa fokusēta uz Indijas PGP grupas uzņēmumu darbinieku darba dzīves kvalitāti. Tika veikta darbinieku darba kvalitātes ietekmējošo faktoru, uzņēmuma cilvēkresursu politikas analīze. Tika apkopoti nepieciešami dati, lai apstiprinātu šī daļā izvirzītus argumentus. Teorētiskajā daļā galvenā uzmanība vērsta darba dzīves kvalitātes stratēģiju analīzei, kā arī sarežģītai diskusijai par darba kvalitātes sistēmu un sliktās darba kvalitātes atspoguļojumam. Pamatojoties uz pētījumu, kā arī autores veikto pētījumu, tika piedāvāts jauns stratēģiskais modelis: “Darba kvalitātes sistēma labākai darba izpildei”. Praktiskā daļā autore runā par uzņēmumu. Maģistra darba autore pēta darba dzīves kvalitāti, veicot tiešsaistes aptauju un analīzē pētījuma rezultātus. Visbeidzot, autore secina, ka darba dzīves kvalitāte institūtā ir laba un izmanto otrā darba daļā autores izstrādāto stratēģisko modeli, kā arī sniedz rekomendācijas darba dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai sekmētu darbinieku darba uzdevumu izpildi un institūcijas attīstību. Darba noslegumā autore izdara galvenos secinājumus un priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Kvalitāte darba dzīvi , stratēģiju.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality of work life, Strategy.
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 14:04:26