Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Darba kvalitātes sistēmas stratēģija
Title in English Strategy of Work Quality System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Rita Greitāne
Abstract Prithi Ravi. “Strādājošo darba un attieksmes pārvaldības modelis”: Maģistra darbs / Prithi Ravi, asoc.prof., Dr.oec. Jana Eriņa - Riga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, maģistra programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Maģistra darba apjoms ir 86 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts. Darbā 32 attēli, 2 tabulas. Bibliogrāfisko sarakstu veido 44 informācijas resursi. Analītiskā daļa fokusēta uz Indijas PGP grupas uzņēmumu darbinieku darba dzīves kvalitāti. Tika veikta darbinieku darba kvalitātes ietekmējošo faktoru, uzņēmuma cilvēkresursu politikas analīze. Tika apkopoti nepieciešami dati, lai apstiprinātu šī daļā izvirzītus argumentus. Teorētiskajā daļā galvenā uzmanība vērsta darba dzīves kvalitātes stratēģiju analīzei, kā arī sarežģītai diskusijai par darba kvalitātes sistēmu un sliktās darba kvalitātes atspoguļojumam. Pamatojoties uz pētījumu, kā arī autores veikto pētījumu, tika piedāvāts jauns stratēģiskais modelis: “Darba kvalitātes sistēma labākai darba izpildei”. Praktiskā daļā autore runā par uzņēmumu. Maģistra darba autore pēta darba dzīves kvalitāti, veicot tiešsaistes aptauju un analīzē pētījuma rezultātus. Visbeidzot, autore secina, ka darba dzīves kvalitāte institūtā ir laba un izmanto otrā darba daļā autores izstrādāto stratēģisko modeli, kā arī sniedz rekomendācijas darba dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai sekmētu darbinieku darba uzdevumu izpildi un institūcijas attīstību. Darba noslegumā autore izdara galvenos secinājumus un priekšlikumus.
Keywords Kvalitāte darba dzīvi , stratēģiju.
Keywords in English Quality of work life, Strategy.
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 14:04:26