Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas tehnisko līdzekļu loma naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā”
Nosaukums angļu valodā "The Role of Customs Technical Means in Diminishing Risks of Smuggling of Petroleum Products"
Autors Mihails Jemeļjanovs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbs ar tēmu “Muitas tehnisko līdzekļu loma naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā” veltīts problēmu apskatei, ar kādām saskaras naftas produktu kontrole uz robežas, kā arī priekšlikumu izstrādei, kas ļaus pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. Bakalaura darba autors – Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras students Mihails Jemeļjanovs. Bakalaura darbs sastāv no 66 lapām, 3 nodaļām, 9 attēliem, 4 tabulām un 1 pielikuma. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un iegūtā informācija no muitas darbiniekiem. Darbs sastāv no trijām daļām – teorētiskās, analītiskās un pētnieciskās daļas. Pirmajā darba daļā tika apskatīti tādi darba izstrādei svarīgi jautājumi kā nafta un tās produktu veidi. Otrajā darba daļā tika aprakstīta LR likumdošana, saistībā ar naftas produktiem, kā tiek realizēta naftas produktu transportēšana un uzglabāšana un kādas ir ar to saistītās problēmas. Trešajā daļā tika analizēti riski un kontroles shēmas un raksturoti tehnisko līdzekļu veidi, kas tiek izmantoti degvielas daudzuma kontrolei. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt teorētiskos aspektus un analizēt statistikas datus, kas saistīti ar muitas tehnisko līdzekļu lomu naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā, kā arī meklēt risinājumus, kā pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai nepieciešams noteikt šādus uzdevumus: 1. Apskatīt teorētiskos materiālus, kas saistīti ar naftu, tās būtību, īpatnībām un uzglabāšanu. 2. Izpētīt naftas importa veidus Latvijā – gan legālos, gan nelegālos. 3. Izanalizēt naftas produktu kontrabandas problēmu Latvija valsts līmenī. 4. Izstrādāt priekšlikumus, kā pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. 5. Apskatīt degvielas daudzumu kontroles tehniskos līdzekļus un novērtēt to efektivitāti. Darba uzrakstīšanas gaitā tika izanalizēti statistikas dati un izmantotas salīdzināšanas un pētījuma metodes. Darba rezultātā tika izveidoti priekšlikumi, kā mazināt naftas produktu kontrabandu Latvijā.
Atslēgas vārdi muita, muitas tehniskie līdzekļi, naftas produkti, naftas kontrbanda, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, customs technical means, petroleum products, smuggling of petroleum products, risks
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 13:46:47