Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas tehnisko līdzekļu loma naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā”
Title in English "The Role of Customs Technical Means in Diminishing Risks of Smuggling of Petroleum Products"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darbs ar tēmu “Muitas tehnisko līdzekļu loma naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā” veltīts problēmu apskatei, ar kādām saskaras naftas produktu kontrole uz robežas, kā arī priekšlikumu izstrādei, kas ļaus pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. Bakalaura darba autors – Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras students Mihails Jemeļjanovs. Bakalaura darbs sastāv no 66 lapām, 3 nodaļām, 9 attēliem, 4 tabulām un 1 pielikuma. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un iegūtā informācija no muitas darbiniekiem. Darbs sastāv no trijām daļām – teorētiskās, analītiskās un pētnieciskās daļas. Pirmajā darba daļā tika apskatīti tādi darba izstrādei svarīgi jautājumi kā nafta un tās produktu veidi. Otrajā darba daļā tika aprakstīta LR likumdošana, saistībā ar naftas produktiem, kā tiek realizēta naftas produktu transportēšana un uzglabāšana un kādas ir ar to saistītās problēmas. Trešajā daļā tika analizēti riski un kontroles shēmas un raksturoti tehnisko līdzekļu veidi, kas tiek izmantoti degvielas daudzuma kontrolei. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt teorētiskos aspektus un analizēt statistikas datus, kas saistīti ar muitas tehnisko līdzekļu lomu naftas produktu kontrabandas risku mazināšanā, kā arī meklēt risinājumus, kā pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai nepieciešams noteikt šādus uzdevumus: 1. Apskatīt teorētiskos materiālus, kas saistīti ar naftu, tās būtību, īpatnībām un uzglabāšanu. 2. Izpētīt naftas importa veidus Latvijā – gan legālos, gan nelegālos. 3. Izanalizēt naftas produktu kontrabandas problēmu Latvija valsts līmenī. 4. Izstrādāt priekšlikumus, kā pilnveidot naftas produktu kontrabandas mazināšanas pasākumus Latvijā. 5. Apskatīt degvielas daudzumu kontroles tehniskos līdzekļus un novērtēt to efektivitāti. Darba uzrakstīšanas gaitā tika izanalizēti statistikas dati un izmantotas salīdzināšanas un pētījuma metodes. Darba rezultātā tika izveidoti priekšlikumi, kā mazināt naftas produktu kontrabandu Latvijā.
Keywords muita, muitas tehniskie līdzekļi, naftas produkti, naftas kontrbanda, riski
Keywords in English customs, customs technical means, petroleum products, smuggling of petroleum products, risks
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 13:46:47