Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Atkārtota keramisko ultrafiltrācijas membrānu izmantošana rūpniecības ūdens apstrādē"
Nosaukums angļu valodā "Reuse of ceramic ultra-filtration membranes for treatment of industrial water"
Autors Mārtiņš Strods
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Rubulis
Recenzents Sandis Dejus
Anotācija Mārtiņa Stroda maģistra darbā “Atkārtota keramisko membrānu izmantošana rūpniecības ūdens apstrādē” izstrādāta metode keramisko membrānu attīrīšanai, kuras izmantotas tehnoloģiskā ūdens attīrīšanai filtrējot, bioenerģijas ražošanas procesā. Darbā teorētiskajā daļā apskatīta membrānu filtrācijas tehnoloģija, un keramisko membrānu aizsērēšana un to attīrīšanas procesa sīkāka analīze literatūrā, lai varētu izvēlēties pārbaudāmos robežnosacījumus eksperimentālai daļai. Laboratorijas apstākļos veikti eksperimenti pilota iekārtas mērogā membrānu aizsērēšanas un attīrīšanas procesam. Filtrācijas kā arī reizē aizsērēšans eksperimentu gaitā izmantotas divas ultrafiltrācijas membrānas ar poru izmēru 50 un 200 nm. Attīrīšanas procesā apskatītas gan fizikālas, gan ķīmiskas attīrīšanas metodes. Darbā parādīti un salīdzināti iegūtie rezultāti starp attīrīšanas metodēm un atrasta metode, kura sniedz vislabāko efektu (secīgi NaOH un NaOCl). Filtrācijas procesa laikā noteiktas izmaiņas galvenajiem filtrācijas parametriem – spiedienam, permeāta plūsmai ar kuru palīdzību raksturots membrānas aizsērējums un darbības efektivitāte, papildus filtrācijas uzlabošanai apskatīts gaisa pretplūsmas efekts. Ņemot vērā maģistra darbā apskatītās bioenerģijas ražošanas iekārta tehnoloģisko gatavības līmeni (TRL=6), apskatītā filtrējamā rūpnieciskā ūdens kvalitātes parametru noteikšanai izmantota - duļķainības un lielmolekulāro savienojumu koncentrācijas izmaiņa, nevis tādu parametru analīze, kuri definēti valstī pastāvošajos likumdošanas aktos attiecībā uz notekūdeņu apstrādi un novadīšanu. Filtrācijas un attīrīšanas procesiem noteikts enerģijas patēriņš. Maģistra darba apjoms – 47 lpp., 25 attēli, 8 tabulas un 33 nosaukumu literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Keramiskā membrāna, membrānas aizsērēšana, membrānas attīrīšana, rūpnieciskais ūdens, ultrafiltrācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Ceramic membrane, industrial water, membrane cleaning, membrane fouling, ultrafiltration.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 11:53:14