Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Atkārtota keramisko ultrafiltrācijas membrānu izmantošana rūpniecības ūdens apstrādē"
Title in English "Reuse of ceramic ultra-filtration membranes for treatment of industrial water"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Jānis Rubulis
Reviewer Sandis Dejus
Abstract Mārtiņa Stroda maģistra darbā “Atkārtota keramisko membrānu izmantošana rūpniecības ūdens apstrādē” izstrādāta metode keramisko membrānu attīrīšanai, kuras izmantotas tehnoloģiskā ūdens attīrīšanai filtrējot, bioenerģijas ražošanas procesā. Darbā teorētiskajā daļā apskatīta membrānu filtrācijas tehnoloģija, un keramisko membrānu aizsērēšana un to attīrīšanas procesa sīkāka analīze literatūrā, lai varētu izvēlēties pārbaudāmos robežnosacījumus eksperimentālai daļai. Laboratorijas apstākļos veikti eksperimenti pilota iekārtas mērogā membrānu aizsērēšanas un attīrīšanas procesam. Filtrācijas kā arī reizē aizsērēšans eksperimentu gaitā izmantotas divas ultrafiltrācijas membrānas ar poru izmēru 50 un 200 nm. Attīrīšanas procesā apskatītas gan fizikālas, gan ķīmiskas attīrīšanas metodes. Darbā parādīti un salīdzināti iegūtie rezultāti starp attīrīšanas metodēm un atrasta metode, kura sniedz vislabāko efektu (secīgi NaOH un NaOCl). Filtrācijas procesa laikā noteiktas izmaiņas galvenajiem filtrācijas parametriem – spiedienam, permeāta plūsmai ar kuru palīdzību raksturots membrānas aizsērējums un darbības efektivitāte, papildus filtrācijas uzlabošanai apskatīts gaisa pretplūsmas efekts. Ņemot vērā maģistra darbā apskatītās bioenerģijas ražošanas iekārta tehnoloģisko gatavības līmeni (TRL=6), apskatītā filtrējamā rūpnieciskā ūdens kvalitātes parametru noteikšanai izmantota - duļķainības un lielmolekulāro savienojumu koncentrācijas izmaiņa, nevis tādu parametru analīze, kuri definēti valstī pastāvošajos likumdošanas aktos attiecībā uz notekūdeņu apstrādi un novadīšanu. Filtrācijas un attīrīšanas procesiem noteikts enerģijas patēriņš. Maģistra darba apjoms – 47 lpp., 25 attēli, 8 tabulas un 33 nosaukumu literatūras avoti.
Keywords Keramiskā membrāna, membrānas aizsērēšana, membrānas attīrīšana, rūpnieciskais ūdens, ultrafiltrācija.
Keywords in English Ceramic membrane, industrial water, membrane cleaning, membrane fouling, ultrafiltration.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 11:53:14