Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā
Nosaukums angļu valodā The assessment of the technical wear and energy consumption in public buildings in a hospital building
Autors Krišjānis Ritovs
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Laimdota Šnīdere
Recenzents Vitālijs Zubkovs, Mg.oec., SIA Latviva valdes loceklis
Anotācija Diplomprojekta ar nosaukumu “Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā” mērķis ir izstrādāt priekšlikumus tehniskās uzturēšanas noteikumiem un ēkas dokumentācijas kopuma veidošanai sabiedriskajām ēkām, balstoties uz slimnīcas ēkas Šmerļa ielā 2a, Rīgā piemēru; formulēt secinājumus par ēkas stāvokli, izstrādāt priekšlikumus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un energoresursu patēriņa samazināšanai. Dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku un komercēku vizuālā un tehniskā apsekošana ir jāveic, lai garantētu to, ka tehniskais stāvoklis ēkas ekspluatācijas laikā nepasliktinās un neapdraud iedzīvotāju, lietotāju drošību un dzīvības. Ēkas energoefektivitāte ir relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētas ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām , kuras sadalītas apakšnodaļās. Analītiskās daļas saturu veido nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvadīšanas pamatprincipu apskats, to normatīvās aktu bāzes, energoefektivitātes namu apsaimniekošanā analīze un vispārīga informācija par apsekojamo objektu. Projekta aprēķinu daļā tiek veikts ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums, ēkas enerģijas patēriņa izvērtējums un sniegti priekšlikumi ēkas tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu bāzes izveidošanai sabiedrisko ēku un komercēku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstītas darba drošības prasības apsekojamā objektā. Diplomprojekta nobeigumā tiek formulēti projekta izstrādes laikā iegūtie galvenie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi sabiedrisko ēku un komercēku normatīvas āktu bāzes sakārtošanā. Dipomprojekts sastāv no 77 lapām, kurās iekļauti 5 attēli, 21 tabulas un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā
Atslēgas vārdi angļu valodā The assessment of the technical wear and energy consumption in public buildings in a hospital building
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 09:46:40