Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā
Title in English The assessment of the technical wear and energy consumption in public buildings in a hospital building
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laimdota Šnīdere
Reviewer Vitālijs Zubkovs, Mg.oec., SIA Latviva valdes loceklis
Abstract Diplomprojekta ar nosaukumu “Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā” mērķis ir izstrādāt priekšlikumus tehniskās uzturēšanas noteikumiem un ēkas dokumentācijas kopuma veidošanai sabiedriskajām ēkām, balstoties uz slimnīcas ēkas Šmerļa ielā 2a, Rīgā piemēru; formulēt secinājumus par ēkas stāvokli, izstrādāt priekšlikumus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un energoresursu patēriņa samazināšanai. Dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku un komercēku vizuālā un tehniskā apsekošana ir jāveic, lai garantētu to, ka tehniskais stāvoklis ēkas ekspluatācijas laikā nepasliktinās un neapdraud iedzīvotāju, lietotāju drošību un dzīvības. Ēkas energoefektivitāte ir relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētas ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām , kuras sadalītas apakšnodaļās. Analītiskās daļas saturu veido nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvadīšanas pamatprincipu apskats, to normatīvās aktu bāzes, energoefektivitātes namu apsaimniekošanā analīze un vispārīga informācija par apsekojamo objektu. Projekta aprēķinu daļā tiek veikts ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums, ēkas enerģijas patēriņa izvērtējums un sniegti priekšlikumi ēkas tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanā. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu bāzes izveidošanai sabiedrisko ēku un komercēku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstītas darba drošības prasības apsekojamā objektā. Diplomprojekta nobeigumā tiek formulēti projekta izstrādes laikā iegūtie galvenie secinājumi un izvirzīti priekšlikumi sabiedrisko ēku un komercēku normatīvas āktu bāzes sakārtošanā. Dipomprojekts sastāv no 77 lapām, kurās iekļauti 5 attēli, 21 tabulas un 7 pielikumi.
Keywords Sabiedrisko ēku tehniskā nolietojuma un enerģijas patēriņa izvērtējums slimnīcas ēkā
Keywords in English The assessment of the technical wear and energy consumption in public buildings in a hospital building
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 09:46:40