Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Informācijas plūsmas optimizācija augstākās izglītības iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Information Flow Optimisation at Higher Education Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Marita Strādere, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autore Signe Birgere. Diplomprojekta tēma “Informācijas plūsmas optimizācija augstākās izglītības iestādē”. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs ir Mg. oec., L. Budņiks. Diplomprojektā aprakstītas problēmas, kas saistītas ar Rīgas Tehniskās universitātes informācijas plūsmas procesiem, un izstrādāti priekšlikumi to optimizācijai. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas, nobeiguma. Diplomprojekta analītiskajā daļā aprakstīts Rīgas Tehniskās universitātes raksturojums, informācijas plūsmas procesa raksturojums un informācijas plūsmas analīze. Projektu daļā ir veikta SVID analīze, kur apskatot vājās puses ir izvirzītas trīs apmaksas dokumentu optimizācijas iespēju projekti: saņemto apmaksas dokumentu novirzīšana Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļai, centralizēta apmaksas dokumenta e-pasta izveidošana un ārpakalpojuma uzņēmuma izmantošanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā uz Ganta diagrammas pamata ir izstrādāts projekts centralizēta apmaksas dokumenta e-pasta izveidošana. Diplomprojekta nobeigumā autore izdarīja secinājumus par Rīgas Tehniskās universitātes informācijas plūsmas procesiem un piedāvā priekšlikumus informācijas plūsmas optimizācijas iespējām. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 52 lapas, tajā iekļauti 31 attēls, 8 tabulas, 30 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir 1 pielikums. Atslēgvārdi: informācijas plūsma, apmaksas dokumenti, optimizācija.
Atslēgas vārdi informācijas plūsma, apmaksas dokumenti, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā information flow, payment documents, optimisation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 08:50:17