Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Informācijas plūsmas optimizācija augstākās izglītības iestādē"
Title in English "Information Flow Optimisation at Higher Education Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Marita Strādere, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autore Signe Birgere. Diplomprojekta tēma “Informācijas plūsmas optimizācija augstākās izglītības iestādē”. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs ir Mg. oec., L. Budņiks. Diplomprojektā aprakstītas problēmas, kas saistītas ar Rīgas Tehniskās universitātes informācijas plūsmas procesiem, un izstrādāti priekšlikumi to optimizācijai. Diplomprojekts sastāv no ievada, trīs daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas, nobeiguma. Diplomprojekta analītiskajā daļā aprakstīts Rīgas Tehniskās universitātes raksturojums, informācijas plūsmas procesa raksturojums un informācijas plūsmas analīze. Projektu daļā ir veikta SVID analīze, kur apskatot vājās puses ir izvirzītas trīs apmaksas dokumentu optimizācijas iespēju projekti: saņemto apmaksas dokumentu novirzīšana Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļai, centralizēta apmaksas dokumenta e-pasta izveidošana un ārpakalpojuma uzņēmuma izmantošanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā uz Ganta diagrammas pamata ir izstrādāts projekts centralizēta apmaksas dokumenta e-pasta izveidošana. Diplomprojekta nobeigumā autore izdarīja secinājumus par Rīgas Tehniskās universitātes informācijas plūsmas procesiem un piedāvā priekšlikumus informācijas plūsmas optimizācijas iespējām. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms ir 52 lapas, tajā iekļauti 31 attēls, 8 tabulas, 30 bibliogrāfiskie avoti. Darbam ir 1 pielikums. Atslēgvārdi: informācijas plūsma, apmaksas dokumenti, optimizācija.
Keywords informācijas plūsma, apmaksas dokumenti, optimizācija
Keywords in English information flow, payment documents, optimisation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 03.06.2016 08:50:17