Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā"
Nosaukums angļu valodā "Improving Economic Performance at Confectionery"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Iveta Stāmure, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā. Konditorejas nozarē Latvijā pastāv diezgan sīva konkurence – tirgū ir daudz ražotāju, visi piedāvā līdzīgu produkciju. Lai veiksmīgi darbotos šājā tirgū, uzmanīgi jāseko līdzi produkcijas kvalitātes līmenim, kā arī pastāvīgi jāmeklē iespējas, kā izcelties starp konkurentiem un attīstīties. Kā pētījuma mērķis ir izvirzīts – SIA “UNL” saimnieciskās darbības attīstības iespējas. Darba uzdevums iegūt un analizēt informāciju, lai noskaidrotu, vai uzņēmumam ir iespējas paplašināt savu darbību. Analītiskā daļā dots pētāmā uzņēmuma darbības īss raksturojums, pievēršoties arī videi ap uzņēmumu un tiesiskajai bāzei, kas regulē uzņēmuma darbību. Tiek analizēts SIA “UNL” mārketinga un vadības raksturojums, skaidrojot uzņēmuma mārketinga stratēģiju, piedāvāto produkciju, novērtējot tirgu un konkurentus. Pētot uzņēmuma vadības plānošanu, uzmanība pievērsta gan misijai, gan īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, kā arī nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai šos mērķus realizētu. Projekta aprēķinu daļa ietver sevī padziļinātu uzņēmuma finanšu analīzi, pētot gan peļņas vai zaudējumu aprēķinu, gan bilances posteņus, kā arī aprēķinot dažādus rādītājus, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli. Sniegts ieskats iespējās, kas uzņēmumam ļautu paplašināt savu darbību, sasniedzot arvien labākus rādītājus savā saimnieciskajā darbībā. Tehnoloģiskā daļā atspoguļots, kā ar datorprogrammu palīdzību, var prognozēt un sagatavot informāciju par tālāku konditorejas izstrādājumu pieprasījumu, lai iegūtu nepieciešamu informāciju lēmumu pieņemšanai par uzņēmuma tālāko attīstību. Iegūtie rezultāti: 2015.gadā peļņa ir ievērojami lielāka, kas liecina par uzņēmuma stabilizēšanos izvēlētajā nozarē; Attīstības iespējas ir savas tirdzniecības vietas – kafejnīcas atvēršana Jūrmalā Diplomprojekta darba apjoms ir 73 lapas. Tas sastāv no trijām nodaļām, kurās ietvertas 16 tabulas, 42 attēli, 11 formulas un izmantoti 20 literatūras avoti.Darbā izmantotas nepilnās novērošanas, aptaujas un analītiskā metodes
Atslēgas vārdi Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā. Konditorejas nozarē Latvijā pastāv diezgan sīva konkurence – tirgū ir daudz ražotāju, visi piedāvā līdzīgu produkciju. Lai veiksmīgi darbotos šājā tirgū, uzmanīgi jāseko līdzi produkcijas kvalitātes līmenim, kā arī pastāvīgi jāmeklē iespējas, kā izcelties starp konkurentiem un attīstīties.
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma chosen theme is Improving Economic Performance at Confectionery. Latvian confectionery industry there is quite a fierce competition - on the market there are many manufacturers, all offering similar products. To succeed in this market, carefully follow the product quality level, as well as to constantly look for ways to stand out among competitors and grow.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 21:24:24