Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā"
Title in English "Improving Economic Performance at Confectionery"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Iveta Stāmure, Mg.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā. Konditorejas nozarē Latvijā pastāv diezgan sīva konkurence – tirgū ir daudz ražotāju, visi piedāvā līdzīgu produkciju. Lai veiksmīgi darbotos šājā tirgū, uzmanīgi jāseko līdzi produkcijas kvalitātes līmenim, kā arī pastāvīgi jāmeklē iespējas, kā izcelties starp konkurentiem un attīstīties. Kā pētījuma mērķis ir izvirzīts – SIA “UNL” saimnieciskās darbības attīstības iespējas. Darba uzdevums iegūt un analizēt informāciju, lai noskaidrotu, vai uzņēmumam ir iespējas paplašināt savu darbību. Analītiskā daļā dots pētāmā uzņēmuma darbības īss raksturojums, pievēršoties arī videi ap uzņēmumu un tiesiskajai bāzei, kas regulē uzņēmuma darbību. Tiek analizēts SIA “UNL” mārketinga un vadības raksturojums, skaidrojot uzņēmuma mārketinga stratēģiju, piedāvāto produkciju, novērtējot tirgu un konkurentus. Pētot uzņēmuma vadības plānošanu, uzmanība pievērsta gan misijai, gan īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, kā arī nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai šos mērķus realizētu. Projekta aprēķinu daļa ietver sevī padziļinātu uzņēmuma finanšu analīzi, pētot gan peļņas vai zaudējumu aprēķinu, gan bilances posteņus, kā arī aprēķinot dažādus rādītājus, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli. Sniegts ieskats iespējās, kas uzņēmumam ļautu paplašināt savu darbību, sasniedzot arvien labākus rādītājus savā saimnieciskajā darbībā. Tehnoloģiskā daļā atspoguļots, kā ar datorprogrammu palīdzību, var prognozēt un sagatavot informāciju par tālāku konditorejas izstrādājumu pieprasījumu, lai iegūtu nepieciešamu informāciju lēmumu pieņemšanai par uzņēmuma tālāko attīstību. Iegūtie rezultāti: 2015.gadā peļņa ir ievērojami lielāka, kas liecina par uzņēmuma stabilizēšanos izvēlētajā nozarē; Attīstības iespējas ir savas tirdzniecības vietas – kafejnīcas atvēršana Jūrmalā Diplomprojekta darba apjoms ir 73 lapas. Tas sastāv no trijām nodaļām, kurās ietvertas 16 tabulas, 42 attēli, 11 formulas un izmantoti 20 literatūras avoti.Darbā izmantotas nepilnās novērošanas, aptaujas un analītiskā metodes
Keywords Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Saimnieciskās darbības attīstība konditorejā. Konditorejas nozarē Latvijā pastāv diezgan sīva konkurence – tirgū ir daudz ražotāju, visi piedāvā līdzīgu produkciju. Lai veiksmīgi darbotos šājā tirgū, uzmanīgi jāseko līdzi produkcijas kvalitātes līmenim, kā arī pastāvīgi jāmeklē iespējas, kā izcelties starp konkurentiem un attīstīties.
Keywords in English Diploma chosen theme is Improving Economic Performance at Confectionery. Latvian confectionery industry there is quite a fierce competition - on the market there are many manufacturers, all offering similar products. To succeed in this market, carefully follow the product quality level, as well as to constantly look for ways to stand out among competitors and grow.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 21:24:24