Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana Rīgā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of apartment building of Riga
Autors Laura Stepāne
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Sanda Geipele
Recenzents Vitālijs Zubkovs, Mg.oec., SIA Latviva valdes loceklis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana Rīgā”. Pirmajā daļā (analītiskajā) tiek analizēti Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti, izpētīts, kā pilsētvide ietekmē dzīvokļu tirgu, izvērtēts Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tirgus segments un vērtēšanas specifika. Otrajā daļā (projektu aprēķinu) autore veic konkrēta nekustamā īpašuma, kas ir Rīgas centra rajona daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Elizabetes ielā 4, novērtēšanu, nosakot tirgus un piespiedu pārdošanas vērtību. Vērtējumā tiek atklāta nekustamā īpašuma galvenā izvērtēšanas informācija, tā tirgus vērtību ietekmējošie faktori, vērtēšanas metodika un vērtības aprēķins. Trešajā daļā (tehnoloģiskajā) tiek uzskatāmi parādīts, kā tika veikti vērtības aprēķini projekta aprēķinu daļai, izmantojot programmu EXCEL, kā arī, kur tika iegūta informācija analītiskās un aprēķinu daļas izstrādei. Ceturtajā daļā (darba un dabas aizsardzības) tika apskatīta pareizi iekārtota un droša darbavieta vērtētājam, noteikti riska faktori darbā ar datoru. Izstrādājot diplomprojektu, darba noslēgumā autore ir izstrādājusi secinājumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vērtēšanā sastopamām problēmām un sniegusi priekšlikumus līdzīgu nekustamo īpašumu vērtēšanā. Diplomprojekta struktūra veidota atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem. Darbs sastāv no 4 nodaļām 84 lappušu apjomā un grafiskās daļas, tajā ir iekļautas 38 tabulas, ilustrēti 33 attēli.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vērtēšana Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of apartment building of Riga
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 17:39:27