Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmdinamikas modelis bioresursu efektīvākai izmantošanai"
Nosaukums angļu valodā "System dynamics model of research, innovation and education for efficient use of bioresources"
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Gatis Bažbauers
Recenzents Andra Blumberga
Anotācija Maģistra darba Zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmdinamikas modelis bioresursu efektīvākai izmantošanai autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Signe Allena-Ozoliņa. Maģistra darba mērķis ir izveidot sistēmdinamikas modeli zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmai, ar kura palīdzību var analizēt cilvēkresursu, infrastruktūras un finansējuma dinamikas ietekmi uz jaunu produktu un uzņēmumu veidošanos bioresursu efektīvākai izmantošanai. Zinātnes, inovācijas un izglītības modelis ir izstrādāts izmantojot sistēmdinamikas metodi, kas ļauj analizēt kompleksas, dinamiskas sistēmas uzvedību, tās elementus un savstarpējo saistību starp tiem. Sistēmdinamikas metode ir arī plaši izmantots politiku analīzes rīks. Darba struktūru veido četras nodaļas, kas sastāv no vairākām apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā izpētīta zinātniskā literatūra saistībā ar sistēmdinamikas metodes izmantošanu augstākās izglītības un inovāciju jomā. Otrajā nodaļā analizēti galvenie plānošanas dokumenti Latvijā saistībā ar bioresursu un inovāciju jomām. Trešajā nodaļā apskatīta sistēmdinamikas metodes būtība un aprakstīts tās veiksmīgas īstenošanas pamatprincipi. Ceturtā nodaļa veltīta zinātnes, inovāciju un izglītības modelim, kurā aprakstīta problēma, veidota dinamiskā sistēmas hipotēze, aprakstītas modelī izmantotās funkcijas un pieņēmumi, kā arī izvērtēti un salīdzināti dažādi scenāriji un to ietekme uz galvenajiem sistēmas rādītājiem. Maģistra darbs sastāv no 97 lapaspusēm un trīs pielikumiem. Maģistra darbā iekļauti 87 attēli un četras tabulas un izmantoti 68 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Sistēmdinamika, augstākā izglītība, inovācijas, zinātne, bioresursi
Atslēgas vārdi angļu valodā System dynamics, higher education, innovation, reseatch, bio-resources
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 16:50:09