Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmdinamikas modelis bioresursu efektīvākai izmantošanai"
Title in English "System dynamics model of research, innovation and education for efficient use of bioresources"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Gatis Bažbauers
Reviewer Andra Blumberga
Abstract Maģistra darba Zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmdinamikas modelis bioresursu efektīvākai izmantošanai autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Signe Allena-Ozoliņa. Maģistra darba mērķis ir izveidot sistēmdinamikas modeli zinātnes, inovācijas un izglītības sistēmai, ar kura palīdzību var analizēt cilvēkresursu, infrastruktūras un finansējuma dinamikas ietekmi uz jaunu produktu un uzņēmumu veidošanos bioresursu efektīvākai izmantošanai. Zinātnes, inovācijas un izglītības modelis ir izstrādāts izmantojot sistēmdinamikas metodi, kas ļauj analizēt kompleksas, dinamiskas sistēmas uzvedību, tās elementus un savstarpējo saistību starp tiem. Sistēmdinamikas metode ir arī plaši izmantots politiku analīzes rīks. Darba struktūru veido četras nodaļas, kas sastāv no vairākām apakšnodaļām. Pirmajā nodaļā izpētīta zinātniskā literatūra saistībā ar sistēmdinamikas metodes izmantošanu augstākās izglītības un inovāciju jomā. Otrajā nodaļā analizēti galvenie plānošanas dokumenti Latvijā saistībā ar bioresursu un inovāciju jomām. Trešajā nodaļā apskatīta sistēmdinamikas metodes būtība un aprakstīts tās veiksmīgas īstenošanas pamatprincipi. Ceturtā nodaļa veltīta zinātnes, inovāciju un izglītības modelim, kurā aprakstīta problēma, veidota dinamiskā sistēmas hipotēze, aprakstītas modelī izmantotās funkcijas un pieņēmumi, kā arī izvērtēti un salīdzināti dažādi scenāriji un to ietekme uz galvenajiem sistēmas rādītājiem. Maģistra darbs sastāv no 97 lapaspusēm un trīs pielikumiem. Maģistra darbā iekļauti 87 attēli un četras tabulas un izmantoti 68 literatūras avoti.
Keywords Sistēmdinamika, augstākā izglītība, inovācijas, zinātne, bioresursi
Keywords in English System dynamics, higher education, innovation, reseatch, bio-resources
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 16:50:09