Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Company’s Personnel Selection System"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rumpane L., Personāla atlases sistēmas analīze un pilnveidošanas pasākumu izstrāde SIA „Livonia Print”: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 84 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 4 tabulas, 25 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla plānošana un atlase, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un autores eksperimentu rezultātā iegūti materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla piesaistes un atlases analīze. Teorētiskajā daļā aprakstīti personāla piesaistes, pētījuma metodes, izvēlēto personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projektu teorētiskie aspekti un piemēri personāla atlases veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanai: darbinieku piesaistes un saliedēšans pasākumi, un personāla atlases speciālista kvalifikācijas celšana.
Atslēgas vārdi Personāla atlases sistēmas analīze un pilnveidošanas pasākumu izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Recruitment system analyzes
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 10:42:23