Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Uzņēmuma personāla atlases sistēmas pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Company’s Personnel Selection System"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rumpane L., Personāla atlases sistēmas analīze un pilnveidošanas pasākumu izstrāde SIA „Livonia Print”: Diplomprojekts/ Vadītājs: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 84 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 4 tabulas, 25 attēli; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla plānošana un atlase, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli un autores eksperimentu rezultātā iegūti materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla piesaistes un atlases analīze. Teorētiskajā daļā aprakstīti personāla piesaistes, pētījuma metodes, izvēlēto personāla piesaistes un atlases pilnveidošanas projektu teorētiskie aspekti un piemēri personāla atlases veidošanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla piesaistes un atlases pilnveidošanai: darbinieku piesaistes un saliedēšans pasākumi, un personāla atlases speciālista kvalifikācijas celšana.
Keywords Personāla atlases sistēmas analīze un pilnveidošanas pasākumu izstrāde
Keywords in English Recruitment system analyzes
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 02.06.2016 10:42:23