Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Motivation System at a Production Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Iveta Ozoliņa -Ozola
Recenzents Doc.prakt., Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Čakare, M. Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs Ozoliņa- Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU 2016. – 91 lpp. Diplomprojekta apjoms: 91 lapa; darbā iekļautas 10 tabulas, 20 attēli; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 40 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, , interneta resursi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā sniegts apraksts par uzņēmumu un analizēts tā personāla skaits, sastāvs un kustība, veikta uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas analīze un identificētas tās pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā veikta cilvēkresursu motivēšanas teorētiskā analīze. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidei: Administrācijas darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana, administrācijas darbinieku prēmēšanas sistēmas un personāla apmācību izveides projekts.
Atslēgas vārdi Administrācijas darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana, administrācijas darbinieku prēmēšanas sistēmas un personāla apmācību izveides projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā improvement of administration employees training system, development of administration employee bonus system and employee training.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 23:15:31