Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts
Title in English Project for Improving Employee Motivation System at a Production Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Iveta Ozoliņa -Ozola
Reviewer Doc.prakt., Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Čakare, M. Pakalpojumu uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs Ozoliņa- Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU 2016. – 91 lpp. Diplomprojekta apjoms: 91 lapa; darbā iekļautas 10 tabulas, 20 attēli; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 40 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, , interneta resursi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā sniegts apraksts par uzņēmumu un analizēts tā personāla skaits, sastāvs un kustība, veikta uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas analīze un identificētas tās pilnveidošanas iespējas. Teorētiskajā daļā veikta cilvēkresursu motivēšanas teorētiskā analīze. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidei: Administrācijas darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana, administrācijas darbinieku prēmēšanas sistēmas un personāla apmācību izveides projekts.
Keywords Administrācijas darbinieku apmācību sistēmas pilnveidošana, administrācijas darbinieku prēmēšanas sistēmas un personāla apmācību izveides projekts.
Keywords in English improvement of administration employees training system, development of administration employee bonus system and employee training.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 23:15:31