Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Objektu datu bāzes projektēšanas automatizācijas realizēšanas tehnoloģiju analīze un izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Analysis and Evaluation of Computer – Aided Object Database Engineering Tools
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs J.Eiduks
Recenzents R.Lukašenko, LDI vad. pētnieks
Anotācija Maģistra darbā apskatīta datu bāzes projektēšana. Galvenā vērība veltīta relāciju – objektu datu bāzes projektēšanas iespēju izpētei. Noskaidrots, ka atšķirībā no relāciju un objektorientēto datu bāžu projektēšanas, relāciju – objektu datu bāzei no datu semantiskā modeļa tiek iegūti struktūru varianti. Tātad transformācija nav viennozīmīga un jālieto iteratīvas daudzkriteriālās optimizācijas procedūras. To realizēšanai ir apskatīti saliktu struktūru vērtēšanas kritēriji jeb metrikas. Ir veikta izpēte, kā tiek iegūtas relāciju – objektu datu bāzes struktūras eksistējošajās realizācijās, kādi modeļi un tehnoloģijas tiek lietoti, un kādi ir to izmantošanas ierobežojumi. Veiktā analīze, ļāva darbā izveidot relāciju – objektu datu bāzes projektēšanas automatizācijas sistēmas prototipu, kurš ļauj projektētājam precizēt savas vēlmes, izvēloties vienu no potenciālajiem relāciju – objektu datu bāzes struktūras variantiem. Šāda iespēja relāciju – objektu datu bāzei tiek realizēta pirmo reizi. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, 67 attēli un 12 tabulas. Darbā ir ievietotas atsauces uz 16 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi RELĀCIJU – OBJEKTU DATU BĀZE, CASE RĪKI, UML, KLAŠU DIAGRAMMA, DATU MODEĻU TRANSFORMĀCIJA, DATU MODELIS, DATU BĀZES PROJEKTĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā RELATIONAL - OBJECT DATABASE, CASE TOOLS, UML CLASS DIAGRAMS, DATA MODEL TRANSFORMATION, DATA MODELS, DATABASE DESIGN
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 23:05:19