Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Objektu datu bāzes projektēšanas automatizācijas realizēšanas tehnoloģiju analīze un izvērtējums
Title in English Analysis and Evaluation of Computer – Aided Object Database Engineering Tools
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Eiduks
Reviewer R.Lukašenko, LDI vad. pētnieks
Abstract Maģistra darbā apskatīta datu bāzes projektēšana. Galvenā vērība veltīta relāciju – objektu datu bāzes projektēšanas iespēju izpētei. Noskaidrots, ka atšķirībā no relāciju un objektorientēto datu bāžu projektēšanas, relāciju – objektu datu bāzei no datu semantiskā modeļa tiek iegūti struktūru varianti. Tātad transformācija nav viennozīmīga un jālieto iteratīvas daudzkriteriālās optimizācijas procedūras. To realizēšanai ir apskatīti saliktu struktūru vērtēšanas kritēriji jeb metrikas. Ir veikta izpēte, kā tiek iegūtas relāciju – objektu datu bāzes struktūras eksistējošajās realizācijās, kādi modeļi un tehnoloģijas tiek lietoti, un kādi ir to izmantošanas ierobežojumi. Veiktā analīze, ļāva darbā izveidot relāciju – objektu datu bāzes projektēšanas automatizācijas sistēmas prototipu, kurš ļauj projektētājam precizēt savas vēlmes, izvēloties vienu no potenciālajiem relāciju – objektu datu bāzes struktūras variantiem. Šāda iespēja relāciju – objektu datu bāzei tiek realizēta pirmo reizi. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, 67 attēli un 12 tabulas. Darbā ir ievietotas atsauces uz 16 literatūras avotiem.
Keywords RELĀCIJU – OBJEKTU DATU BĀZE, CASE RĪKI, UML, KLAŠU DIAGRAMMA, DATU MODEĻU TRANSFORMĀCIJA, DATU MODELIS, DATU BĀZES PROJEKTĒŠANA
Keywords in English RELATIONAL - OBJECT DATABASE, CASE TOOLS, UML CLASS DIAGRAMS, DATA MODEL TRANSFORMATION, DATA MODELS, DATABASE DESIGN
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 23:05:19