Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Vispārīga ostas informācijas sistēmas modeļa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Generic Ports Information Systems Model
Autors Elmārs Sirovatskis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova
Recenzents I.Birzniece, LDI vad.pētniece
Anotācija INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, LIETOJUMI, SISTĒMU MODEĻI, PROCESI, OSTU SISTĒMAS. Maģistra darbā ir raksturotas ostu informācijas sistēmas, analizēta to loma efektīvas informācijas aprites nodrošināšanā un noteikti galvenie uzlabojumi šo sistēmu efektivitātes nodrošināšanā. Darbā tiek veikta patreizējo un jau pabeigto saistīto pētījumu analīze, un tajos aprakstīto informācijas sistēmu modelēšana, izmantojot ArchiMate modelēšanas valodu, lietojot Archi rīku. Ir parādīta šo izveidoto modeļu dekomopozīcija un noteiktas galvenās kopīgās iezīmes 3 abstrakcijas līmeņu slāņiem - biznesa līmenim, lietojumprogrammas līmenim un tehnoloģiskajam līmenim. Ir veikts modeļu novērtējums, un izveidots galvenais sistēmas modelis, kā arī papildus modeļi, kas darba beigās tiek sasaistīti kopējā vispārīgā ostu informācijas sistēmu modelī, kurš dod iespēju novērtēt dažādu sistēmu apvienošanas nozīmi un tehnoloģisko realizāciju iespējas ostas informācijas aprites uzlabošanai. Galvenais maģistra darba pētījums tika veikts ostu informācijas sistēmu analīzei, kā arī ostu informācijas aprites uzlabošanai, veidojot vienotu informācijas sistēmas modeli. Modelis varētu būt izmantojams arī citās nozarēs, kas balstītas uz informācijas sistēmu izstrādi, vai arī sistēmu pētniecisko analīzi. Maģistra darbs sastāv no 96 lappusēm, 27 attēla, 26 tabulām, 12 pielikumiem un tajā iekļauti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Informācija, Ostas, Sistēmas, Informācijas sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Information, Ports, Systems, Information Systems
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 19:31:20