Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Vispārīga ostas informācijas sistēmas modeļa izstrāde
Title in English Development of Generic Ports Information Systems Model
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor M.Kirikova
Reviewer I.Birzniece, LDI vad.pētniece
Abstract INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, LIETOJUMI, SISTĒMU MODEĻI, PROCESI, OSTU SISTĒMAS. Maģistra darbā ir raksturotas ostu informācijas sistēmas, analizēta to loma efektīvas informācijas aprites nodrošināšanā un noteikti galvenie uzlabojumi šo sistēmu efektivitātes nodrošināšanā. Darbā tiek veikta patreizējo un jau pabeigto saistīto pētījumu analīze, un tajos aprakstīto informācijas sistēmu modelēšana, izmantojot ArchiMate modelēšanas valodu, lietojot Archi rīku. Ir parādīta šo izveidoto modeļu dekomopozīcija un noteiktas galvenās kopīgās iezīmes 3 abstrakcijas līmeņu slāņiem - biznesa līmenim, lietojumprogrammas līmenim un tehnoloģiskajam līmenim. Ir veikts modeļu novērtējums, un izveidots galvenais sistēmas modelis, kā arī papildus modeļi, kas darba beigās tiek sasaistīti kopējā vispārīgā ostu informācijas sistēmu modelī, kurš dod iespēju novērtēt dažādu sistēmu apvienošanas nozīmi un tehnoloģisko realizāciju iespējas ostas informācijas aprites uzlabošanai. Galvenais maģistra darba pētījums tika veikts ostu informācijas sistēmu analīzei, kā arī ostu informācijas aprites uzlabošanai, veidojot vienotu informācijas sistēmas modeli. Modelis varētu būt izmantojams arī citās nozarēs, kas balstītas uz informācijas sistēmu izstrādi, vai arī sistēmu pētniecisko analīzi. Maģistra darbs sastāv no 96 lappusēm, 27 attēla, 26 tabulām, 12 pielikumiem un tajā iekļauti 42 literatūras avoti.
Keywords Informācija, Ostas, Sistēmas, Informācijas sistēmas
Keywords in English Information, Ports, Systems, Information Systems
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 19:31:20