Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Uzņēmuma investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums viesnīcas būvniecībā
Nosaukums angļu valodā A company`s investment, analytical assessment of the construction of a hotel
Autors Solveiga Bukša
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jānis Vanags
Recenzents Jurijs Grizāns, Dr.oec., Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments, galvenais projektu vadītājs
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums viesnīcas būvniecībā”, izstrādājusi Solveiga Bukša. Diplomprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt investīciju ieguldījuma ekonomisko pamatojumu viesnīcas būvniecībā, izvērtējot projekta attīstības iespējas un tā ienesīgumu. Analītiskajā daļā tiek izpētīts investīciju jēdziens, to klasifikācija un citi rādītāji, tiek noteiktas aktuālākās problēmas, to cēloņi un risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts ekonomiskais novērtējums investīciju ieguldījuma izdevīgumā. Raksturots investīciju objekts, attiecīgā pašvaldība. Tiek veikta ārējās vides PESTE-SVID analīze, kurā izpētīti reģiona un tautsaimniecības nozares attīstības rādītāji. Investīciju ieguldījuma ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros tiek veikta prognoze ienākošajām un izejošajām naudas plūsmām, kuras papildinātas ar naudas plūsmu aprēķiniem. Tehnoloģiskajā daļā tiek novērtēta ieguldījuma efektivitāte, kurā izmantojot aprēķinu daļā gūtās naudas plūsmas, tiek izstrādāts investīciju ieguldījuma ekonomiskais pamatojums. Iegūto datu rezultātā tiek izstrādātas investīciju projekta turpmākās attīstības iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta droša darba vide un aprīkojums, darba aizsardzības procesa organizēšana, iespējamie riski darba vidē, jo projekts ir saistīts ar būvniecību. Kā arī raksturota dabas aizsardzības nozīme un investora veicamie uzdevumi, vides ainavas saglabāšanai. Diplomprojekta ietvaros tiek atklāts, ka investīcijas nekustamajā īpašumā ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kurā investoram ir jābūt zinošam un kompetentam. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, grafiskās daļas uz 16 lapām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir iekļautas 20 tabulas, 5 attēli, 13 formulas un 26 izmantotās literatūras avoti. Tā kopējais apjoms ir 67 lapas, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi Investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 17:00:06