Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Uzņēmuma investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums viesnīcas būvniecībā
Title in English A company`s investment, analytical assessment of the construction of a hotel
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jurijs Grizāns, Dr.oec., Rīgas dome, Pilsētas attīstības departaments, galvenais projektu vadītājs
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma investīciju ieguldījuma analītisks izvērtējums viesnīcas būvniecībā”, izstrādājusi Solveiga Bukša. Diplomprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt investīciju ieguldījuma ekonomisko pamatojumu viesnīcas būvniecībā, izvērtējot projekta attīstības iespējas un tā ienesīgumu. Analītiskajā daļā tiek izpētīts investīciju jēdziens, to klasifikācija un citi rādītāji, tiek noteiktas aktuālākās problēmas, to cēloņi un risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts ekonomiskais novērtējums investīciju ieguldījuma izdevīgumā. Raksturots investīciju objekts, attiecīgā pašvaldība. Tiek veikta ārējās vides PESTE-SVID analīze, kurā izpētīti reģiona un tautsaimniecības nozares attīstības rādītāji. Investīciju ieguldījuma ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros tiek veikta prognoze ienākošajām un izejošajām naudas plūsmām, kuras papildinātas ar naudas plūsmu aprēķiniem. Tehnoloģiskajā daļā tiek novērtēta ieguldījuma efektivitāte, kurā izmantojot aprēķinu daļā gūtās naudas plūsmas, tiek izstrādāts investīciju ieguldījuma ekonomiskais pamatojums. Iegūto datu rezultātā tiek izstrādātas investīciju projekta turpmākās attīstības iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta droša darba vide un aprīkojums, darba aizsardzības procesa organizēšana, iespējamie riski darba vidē, jo projekts ir saistīts ar būvniecību. Kā arī raksturota dabas aizsardzības nozīme un investora veicamie uzdevumi, vides ainavas saglabāšanai. Diplomprojekta ietvaros tiek atklāts, ka investīcijas nekustamajā īpašumā ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kurā investoram ir jābūt zinošam un kompetentam. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, grafiskās daļas uz 16 lapām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir iekļautas 20 tabulas, 5 attēli, 13 formulas un 26 izmantotās literatūras avoti. Tā kopējais apjoms ir 67 lapas, neskaitot pielikumus.
Keywords Investīcijas
Keywords in English Investment
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 17:00:06