Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Dažādu tehnoloģiju izmantošana bibliotēkas sistēmas izstrādei
Nosaukums angļu valodā Use of Different Technologies for Development of Library System
Autors Lauris Kampāns
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
Recenzents Olga Jakovļeva, M.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme” Elektronisko norēķinu un projektu daļas projektu koordinatore
Anotācija Bakalaura darbs veltīts bibliotēkas sistēmas izstrādei, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas, kā arī bibliotēku sistēmu izpētei un analīzei. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: eksistējošu bibliotēku sistēmu izpētei un to galveno prasību konstatēšanai; sistēmas modelēšanai, prasību definēšanai un projektēšanai; mājas bibliotēkas sistēmas izstrādei, izveidotās datu bāzes un izveidotās sistēmas aprakstīšanai; sistēmas testēšanai. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts mērķis un darba uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas un analizētas eksistējošas bibliotēku sistēmas, kā arī konstatētas galvenās prasības. Otrajā nodaļā tiek apskatīti daži no sistēmas izstrādes posmiem – sistēmas modelēšana, prasību definēšana, kā arī projektējuma izstrāde. Trešajā nodaļā tiek pētītas izmantotās tehnoloģijas. Ceturtajā nodaļā iekļauts izstrādātās sistēmas apraksts, aplūkojot datu bāzi un bibliotēkas sistēmu Lapa. Piektajā nodaļā aplūkota veiktā sistēmas testēšana. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 40 attēli, 3 tabulas, 22 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs, Bibliotēkas sitēma, tīmekļa tehnoloģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Thesis, Library system, Web tehnologies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 13:47:25