Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Dažādu tehnoloģiju izmantošana bibliotēkas sistēmas izstrādei
Title in English Use of Different Technologies for Development of Library System
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
Reviewer Olga Jakovļeva, M.sc.ing., RP SIA „Rīgas satiksme” Elektronisko norēķinu un projektu daļas projektu koordinatore
Abstract Bakalaura darbs veltīts bibliotēkas sistēmas izstrādei, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas, kā arī bibliotēku sistēmu izpētei un analīzei. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: eksistējošu bibliotēku sistēmu izpētei un to galveno prasību konstatēšanai; sistēmas modelēšanai, prasību definēšanai un projektēšanai; mājas bibliotēkas sistēmas izstrādei, izveidotās datu bāzes un izveidotās sistēmas aprakstīšanai; sistēmas testēšanai. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, formulēts mērķis un darba uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas un analizētas eksistējošas bibliotēku sistēmas, kā arī konstatētas galvenās prasības. Otrajā nodaļā tiek apskatīti daži no sistēmas izstrādes posmiem – sistēmas modelēšana, prasību definēšana, kā arī projektējuma izstrāde. Trešajā nodaļā tiek pētītas izmantotās tehnoloģijas. Ceturtajā nodaļā iekļauts izstrādātās sistēmas apraksts, aplūkojot datu bāzi un bibliotēkas sistēmu Lapa. Piektajā nodaļā aplūkota veiktā sistēmas testēšana. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 40 attēli, 3 tabulas, 22 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Bakalaura darbs, Bibliotēkas sitēma, tīmekļa tehnoloģijas
Keywords in English Thesis, Library system, Web tehnologies
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 13:47:25