Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu galveno lukturu fotometriskajiem parametriem
Nosaukums angļu valodā Power Supply Voltage Effect on Car Headlamp Photometric Characteristics
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents RTU, TIDr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu galveno lukturu fotometriskajiem parametriem”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā un cik lielā mērā automobiļa sprieguma izmaiņas diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V ietekmē ceļa un objektu apgaismojumu. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tiek izstrādāti atbilstoši darba uzdevumi: 1.apkopot iepriekš veiktos pētījumus, to rezultātus un veikt to analīzi, 2.balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, izstrādāt eksperimentu plānu, 3.veikt pirmā veida eksperimentu– lukturu tuvās un tālās gaismas apgaismojuma vērtību iegūšana, mainot spriegumu minētajā diapazonā 4.veikt otrā veida eksperimentu– lukturu tuvās gaismas apgaismotā laukuma izmaiņa atkarībā no sprieguma, 5.apkopot, sistematizēt un analīzē iegūtos eksperimentu datus, 6.veikt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba hipotēze: vieglo automobiļu galveno lukturu apgaismojums uz ceļa un atbilstošajos punktos uz vertikālā pārbaudes ekrāna palielināsies proporcionāli sprieguma diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V gan tuvai, gan tālai gaismai, kā arī palielināsies izgaismotais laukums. Maģistra darbā tiek pētīti dažāda tipa 6 vieglo automobiļu sertificētie galvenie lukturi, kuriem ir tipa apstiprinājums. Tiek veikti 2 eksperimenti. Pirmais ir tuvās un tālās gaismas apgaismojuma mērīšana, mainot spriegumu. Apgaismojuma mērīšanas metode ir balstīta uz ANO/EEK noteikumiem Nr. 8 un Nr. 20. Otrā veida eksperiments ir tuvās gaismas apgaismotā laukuma izmaiņa atkarībā no sprieguma. Šajā eksperimentā pārbaudes ekrāns tiek aprīkots ar auklām un bumbiņām, kas ļauj vizualizēt katra galvenā luktura minimālā apgaismojuma robežu. Spriegums tiek mainīts diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V. Darba aprakstošā daļa sastāv no 94 A4 formāta lapām, ieskaitot 17 tabulas, 72 attēlus, 3 pielikumus un CD disku ar 4 pielikumiem (kopā 55 lapas). Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi galvenie lukturi, spriegums, apgaismojums, satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā headlamp, voltage, illumination, traffic safety
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 12:13:10