Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu galveno lukturu fotometriskajiem parametriem
Title in English Power Supply Voltage Effect on Car Headlamp Photometric Characteristics
Department
Scientific advisor Gundars Zalcmanis
Reviewer RTU, TIDr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu galveno lukturu fotometriskajiem parametriem”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā un cik lielā mērā automobiļa sprieguma izmaiņas diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V ietekmē ceļa un objektu apgaismojumu. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tiek izstrādāti atbilstoši darba uzdevumi: 1.apkopot iepriekš veiktos pētījumus, to rezultātus un veikt to analīzi, 2.balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, izstrādāt eksperimentu plānu, 3.veikt pirmā veida eksperimentu– lukturu tuvās un tālās gaismas apgaismojuma vērtību iegūšana, mainot spriegumu minētajā diapazonā 4.veikt otrā veida eksperimentu– lukturu tuvās gaismas apgaismotā laukuma izmaiņa atkarībā no sprieguma, 5.apkopot, sistematizēt un analīzē iegūtos eksperimentu datus, 6.veikt secinājumus un priekšlikumus. Maģistra darba hipotēze: vieglo automobiļu galveno lukturu apgaismojums uz ceļa un atbilstošajos punktos uz vertikālā pārbaudes ekrāna palielināsies proporcionāli sprieguma diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V gan tuvai, gan tālai gaismai, kā arī palielināsies izgaismotais laukums. Maģistra darbā tiek pētīti dažāda tipa 6 vieglo automobiļu sertificētie galvenie lukturi, kuriem ir tipa apstiprinājums. Tiek veikti 2 eksperimenti. Pirmais ir tuvās un tālās gaismas apgaismojuma mērīšana, mainot spriegumu. Apgaismojuma mērīšanas metode ir balstīta uz ANO/EEK noteikumiem Nr. 8 un Nr. 20. Otrā veida eksperiments ir tuvās gaismas apgaismotā laukuma izmaiņa atkarībā no sprieguma. Šajā eksperimentā pārbaudes ekrāns tiek aprīkots ar auklām un bumbiņām, kas ļauj vizualizēt katra galvenā luktura minimālā apgaismojuma robežu. Spriegums tiek mainīts diapazonā no 12,5 V līdz 15,0 V. Darba aprakstošā daļa sastāv no 94 A4 formāta lapām, ieskaitot 17 tabulas, 72 attēlus, 3 pielikumus un CD disku ar 4 pielikumiem (kopā 55 lapas). Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords galvenie lukturi, spriegums, apgaismojums, satiksmes drošība
Keywords in English headlamp, voltage, illumination, traffic safety
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 12:13:10