Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Selection Process
Autors Kristīne Jēgere
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Mg. oec., lekt. Astra Pudāne
Anotācija Bakalaura darba tēma ir ,,Personāla atlases pilnveidošanas projekts”. Tika izvēlēts izveidot uz kompetencēm balstītu atlases procesu, kā arī atlases interviju komisiju zināšanu pilnveidošanu attiecīgi par personāla atlases procesu un darba intervijām, kā arī apskatīts un pilnveidots iestādes darba sludinājums. Diplomdarba mērķis ir padziļināti veikt "Valsts ieņēmumu dienesta" (turpmāk VID) personāla atlases procesa analīzi un izstrādāt tā novērtējumu, identificējot un rast iespējamos risinājumus galvenajām problēmām. Veicot personāla atlases problēmu risināšanu, tika pielietotas mācību procesā iepriekš apgūtās zināšanas, kā arī tika izmantota dažāda veida personāla vadības literatūra. Rezultātā tika izstrādāti risinājumi personāla atlases procesa uzlabošanai. Izstrādāts arī īss mācību kurss atlases interviju komisijas locekļu zināšanu pilnveidošanai personāla atlases jautājumos. Balstoties uz iestādē izveidotajām kompetencēm, izstrādāti atlases intervijās pielietojamie testi un jautājumu katalogs diviem iestādes izvēlētajiem amatiem. Trešās problēmas apskatā tiek pilnveidots Valsts ieņēmumu dienesta darba sludinājums. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskā daļa sastāv no ievada, iestādes darbības raksturojuma un atlases procesiem. Teorētiskā daļa sastāv no dažādu literatūras avotu analizējumu apkopojumiem par personāla atlasi, tās būtību un metodēm. Darba projektēšanas nodāļā ir apkopotas trīs darba autores izvirzītās problēmas un to risināšanas iespējas. Diplomdarba apjoms – 60 lpp., tabulu un attēlu skaits – 17, izmantoto informācijas avotu skaits – 20.
Atslēgas vārdi personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā recruitment
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 07:14:55