Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla atlases pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Employee Selection Process
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Judīte Jakubāne
Reviewer Mg. oec., lekt. Astra Pudāne
Abstract Bakalaura darba tēma ir ,,Personāla atlases pilnveidošanas projekts”. Tika izvēlēts izveidot uz kompetencēm balstītu atlases procesu, kā arī atlases interviju komisiju zināšanu pilnveidošanu attiecīgi par personāla atlases procesu un darba intervijām, kā arī apskatīts un pilnveidots iestādes darba sludinājums. Diplomdarba mērķis ir padziļināti veikt "Valsts ieņēmumu dienesta" (turpmāk VID) personāla atlases procesa analīzi un izstrādāt tā novērtējumu, identificējot un rast iespējamos risinājumus galvenajām problēmām. Veicot personāla atlases problēmu risināšanu, tika pielietotas mācību procesā iepriekš apgūtās zināšanas, kā arī tika izmantota dažāda veida personāla vadības literatūra. Rezultātā tika izstrādāti risinājumi personāla atlases procesa uzlabošanai. Izstrādāts arī īss mācību kurss atlases interviju komisijas locekļu zināšanu pilnveidošanai personāla atlases jautājumos. Balstoties uz iestādē izveidotajām kompetencēm, izstrādāti atlases intervijās pielietojamie testi un jautājumu katalogs diviem iestādes izvēlētajiem amatiem. Trešās problēmas apskatā tiek pilnveidots Valsts ieņēmumu dienesta darba sludinājums. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskā daļa sastāv no ievada, iestādes darbības raksturojuma un atlases procesiem. Teorētiskā daļa sastāv no dažādu literatūras avotu analizējumu apkopojumiem par personāla atlasi, tās būtību un metodēm. Darba projektēšanas nodāļā ir apkopotas trīs darba autores izvirzītās problēmas un to risināšanas iespējas. Diplomdarba apjoms – 60 lpp., tabulu un attēlu skaits – 17, izmantoto informācijas avotu skaits – 20.
Keywords personāla atlase
Keywords in English recruitment
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 01.06.2016 07:14:55