Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Latvijas uzņēmējdarbības izglītības vadīšanas pārnese Gruzijas izglītībā
Nosaukums angļu valodā Transferring of Latvian Entrepreneurial Educational Management for Georgian Education
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Natia GONASHVILI Latvijas uzņēmējdarbības izglītības vadības pārnese Gruzijas izglītībā: Maģistra darbs / Natia GONASHVILI, Deniss Ščeulovs, doc.– Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, maģistra programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Saskaņa ar ''Oslo programma uzņēmējdarbības izglītība Eiropā", kas tapusi Eiropas konferencē Oslo 2006. gada oktobrī, uzņēmējdarbības izglītības mērķis ir veicināt inovācijas un pašnodarbinātību. “Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība'' ir noteikta kā viena no astoņām pamatprasmēm, ko ieteica Eiropas Parlaments 2006. gada 18. decembra Padomes sēdē. Uzņēmējdarbības izglītība ir būtiska mūsu nākotnes attīstībai un sasniegumiem. Tā nekad nav bijusi tik svarīga kā tas ir tagad. Šī maģistra darba autore uzskata, ka uzņēmējdarbības apmācību stiprināšana, neformālās un formālās izglītības izmantošana, pozitīvi ietekme valsts attīstību. Uzņēmējdarbības izglītība var būt izmantota kā panaceja bezdarbam. Pētījumi apstiprina, ka valstīs, kurās ir uzņēmējdarbības izglītības programmas, ir mazāks bezdarbības līmenis. Šī iemesla dēļ autore nolēma rakstīt savu maģistra darbu par uzņēmējdarbības izglītību Gruzijā. Darbs, kas sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, praktiskās daļām, kā arī secinājumiem, izveidots ar mērķi izstrādāt uzņēmējdarbības izglītības īstenošanas modeli Gruzijā. Autore analizē uzņēmējdarbības izglītības klimatu Latvijā un Gruzijā, veic aptauju. Aptaujas rezultāti norāda, ka Gruzijas jaunieši ir gatavi un vēlas uzzināt par uzņēmējdarbību. Saskaņā ar aptaujā iegūtiem rezultātiem, autore sniedz ieteikumus par uzņēmējdarbības izglītības vadības īstenošanu Gruzijā, ņemot par piemēru Latvijas labo praksi.
Atslēgas vārdi Latvija ; Gruzija ; uzņēmējdarbība ; izglītība; mācīšana ; Īstenošana .
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvia; Georgia; Entrepreneurship; Education; Teaching; Implementation.
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 20:42:35