Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Latvijas uzņēmējdarbības izglītības vadīšanas pārnese Gruzijas izglītībā
Title in English Transferring of Latvian Entrepreneurial Educational Management for Georgian Education
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Natia GONASHVILI Latvijas uzņēmējdarbības izglītības vadības pārnese Gruzijas izglītībā: Maģistra darbs / Natia GONASHVILI, Deniss Ščeulovs, doc.– Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, maģistra programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Saskaņa ar ''Oslo programma uzņēmējdarbības izglītība Eiropā", kas tapusi Eiropas konferencē Oslo 2006. gada oktobrī, uzņēmējdarbības izglītības mērķis ir veicināt inovācijas un pašnodarbinātību. “Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība'' ir noteikta kā viena no astoņām pamatprasmēm, ko ieteica Eiropas Parlaments 2006. gada 18. decembra Padomes sēdē. Uzņēmējdarbības izglītība ir būtiska mūsu nākotnes attīstībai un sasniegumiem. Tā nekad nav bijusi tik svarīga kā tas ir tagad. Šī maģistra darba autore uzskata, ka uzņēmējdarbības apmācību stiprināšana, neformālās un formālās izglītības izmantošana, pozitīvi ietekme valsts attīstību. Uzņēmējdarbības izglītība var būt izmantota kā panaceja bezdarbam. Pētījumi apstiprina, ka valstīs, kurās ir uzņēmējdarbības izglītības programmas, ir mazāks bezdarbības līmenis. Šī iemesla dēļ autore nolēma rakstīt savu maģistra darbu par uzņēmējdarbības izglītību Gruzijā. Darbs, kas sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās, praktiskās daļām, kā arī secinājumiem, izveidots ar mērķi izstrādāt uzņēmējdarbības izglītības īstenošanas modeli Gruzijā. Autore analizē uzņēmējdarbības izglītības klimatu Latvijā un Gruzijā, veic aptauju. Aptaujas rezultāti norāda, ka Gruzijas jaunieši ir gatavi un vēlas uzzināt par uzņēmējdarbību. Saskaņā ar aptaujā iegūtiem rezultātiem, autore sniedz ieteikumus par uzņēmējdarbības izglītības vadības īstenošanu Gruzijā, ņemot par piemēru Latvijas labo praksi.
Keywords Latvija ; Gruzija ; uzņēmējdarbība ; izglītība; mācīšana ; Īstenošana .
Keywords in English Latvia; Georgia; Entrepreneurship; Education; Teaching; Implementation.
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 20:42:35