Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Reducing Staff Turnover at an Insurance Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Iveta Ozoliņa -Ozola
Recenzents SIA „Akselss” personālvadītāja Sandra Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kovaļčuka M., Apdrošināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa – Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 70 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 43 literatūras avoti, t.sk. LR likumdošanas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, valsts oficiālās statistikas dati, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma AAS “BALTA” Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu segmenta pārdošanas departamentā personāla mainības analīze. Teorētiskajā daļā analizēta personāla mainības būtība, personāla mainības procesa modeļi, personāla mainības novēršanas iespējas un personāla mainības radītās izmaksas. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti, kā pārdošanas personāla atlases pilnveides projekts, iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts, un darba stresa samazināšanas projekts.
Atslēgas vārdi apdrošināšana, personāla mainība
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance, staff turnover
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 17:21:03