Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Apdrošināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts
Title in English Project for Reducing Staff Turnover at an Insurance Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Iveta Ozoliņa -Ozola
Reviewer SIA „Akselss” personālvadītāja Sandra Reinfelde
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kovaļčuka M., Apdrošināšanas uzņēmuma personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa – Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 70 lpp. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 43 literatūras avoti, t.sk. LR likumdošanas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, valsts oficiālās statistikas dati, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma AAS “BALTA” Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu segmenta pārdošanas departamentā personāla mainības analīze. Teorētiskajā daļā analizēta personāla mainības būtība, personāla mainības procesa modeļi, personāla mainības novēršanas iespējas un personāla mainības radītās izmaksas. Projektu aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti, kā pārdošanas personāla atlases pilnveides projekts, iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts, un darba stresa samazināšanas projekts.
Keywords apdrošināšana, personāla mainība
Keywords in English Insurance, staff turnover
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 17:21:03