Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tiešsaistes mārketinga attīstība Āzijas valstīs
Nosaukums angļu valodā Online Marketing Development in Asian Countries
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Deniss Ščeulovs
Recenzents Konstantins Kozlovskis
Anotācija GAHLOT Karan. Tiešsaistes mārketinga izstrāde Āzijas valstīs: Bakalaura darbs: Karan GAHLOT, doc. Deniss Ščeulovs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Bakaluara darba mērķis ir novērtēt tiešsaistes mārketingu Āzijā. Analitiskajā daļā autors apkopojis un analizējis informāciju par tiešsaistes mārketingu, kas palīdz saprats tiešsaistes mārketinga uzbūvi, principus un citus aspektus. Daļā analizēti tiešsaistes mārketinga priekšrocības, stiprās puses un iespējas, ko tas sniedz uzņēmumiem. Kā arī tika analizēta esošā situācija Āzijas tirgū. Bakalaura darba otrā daļā autors piedāvā rekomendācijas un priekšlikumus ieņēmumu gūšanai no tiešsaistes mārketinga izmantošanas. Kā arī parāda izaicinājumus, kādi varētu būt Āzijas valstīm izmantojot tiešsaistes mārketingu.Tika veikta PEST analīze. Bakalura darba secinājumos apkopots galvenais paveiktais, priekšlikumos piedāvātās jaunas idejas tiešsaistes mārketinga attīstībai Āzijā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 62 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts. Darbs satur 27 attēlus, 3 formulas un 1 pielikumu. Bibliogrāfisko sarakstu veido 34 informācijas resursi.
Atslēgas vārdi Tiešsaistes mārketinga izstrāde Āzijas valstīs
Atslēgas vārdi angļu valodā Online Marketing Development In Asian Countries
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 14:29:56