Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tiešsaistes mārketinga attīstība Āzijas valstīs
Title in English Online Marketing Development in Asian Countries
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Deniss Ščeulovs
Reviewer Konstantins Kozlovskis
Abstract GAHLOT Karan. Tiešsaistes mārketinga izstrāde Āzijas valstīs: Bakalaura darbs: Karan GAHLOT, doc. Deniss Ščeulovs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Bakaluara darba mērķis ir novērtēt tiešsaistes mārketingu Āzijā. Analitiskajā daļā autors apkopojis un analizējis informāciju par tiešsaistes mārketingu, kas palīdz saprats tiešsaistes mārketinga uzbūvi, principus un citus aspektus. Daļā analizēti tiešsaistes mārketinga priekšrocības, stiprās puses un iespējas, ko tas sniedz uzņēmumiem. Kā arī tika analizēta esošā situācija Āzijas tirgū. Bakalaura darba otrā daļā autors piedāvā rekomendācijas un priekšlikumus ieņēmumu gūšanai no tiešsaistes mārketinga izmantošanas. Kā arī parāda izaicinājumus, kādi varētu būt Āzijas valstīm izmantojot tiešsaistes mārketingu.Tika veikta PEST analīze. Bakalura darba secinājumos apkopots galvenais paveiktais, priekšlikumos piedāvātās jaunas idejas tiešsaistes mārketinga attīstībai Āzijā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 62 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts. Darbs satur 27 attēlus, 3 formulas un 1 pielikumu. Bibliogrāfisko sarakstu veido 34 informācijas resursi.
Keywords Tiešsaistes mārketinga izstrāde Āzijas valstīs
Keywords in English Online Marketing Development In Asian Countries
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 14:29:56