Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Wholesale Business Competitiveness Increase"
Autors Ronalds Dzelme
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Eriņa
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Dzelme R. Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ R. Dzelme, I.Eriņa – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, - 2016. – 66 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Projekta apjoms ir 66 lappuses, tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas un 13 matemātiskā formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietveri 19 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā mērķis ir analizēt AS Jungent Latvia pārstāvēto zīmolu Shell Helix – vieglo pasažieru automašīnu motoreļļa, īpašu uzmanību pievēršot ar konkurētspēju saistītiem jautājumiem, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta analītiskajā daļā apskatīts uzņēmums AS Jungent Latvia, produkts Shell Helix un vide, kurā uzņēmums darbojas. Analītiskajā daļā tiek apskatītas sekojošas uzņēmuma un produkta problēmas: maza tirgus daļa, konkurence ar identisku produktu (ar citiem Shell Helix importētājiem) un vāja mārketinga darbība. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek pārbaudītā analītiskajā daļā iegūtā informācija un noteikti iespējamie problēmu risinājumi. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā apskata aptaujas izveide un veikšana, kā arī izveidots konkurētspējas paaugstināšanas projekta plāns. Darba metodoloģiskajam pamatam izmantotas datu vākšanas metodes, pētījumu metodes: aptauja un analīze, salīdzināšanas un novērtēšanas metodes, datu analīze un datu apkopojums tabulās, grafikos un attēlos.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale Business Competitiveness Increase
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 14:29:50