Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Wholesale Business Competitiveness Increase"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Eriņa
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Dzelme R. Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ R. Dzelme, I.Eriņa – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības Inženierijas un vadības institūts, bakalaura profesionālo studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, - 2016. – 66 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Projekta apjoms ir 66 lappuses, tajā iekļauti 16 attēli, 14 tabulas un 13 matemātiskā formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietveri 19 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā mērķis ir analizēt AS Jungent Latvia pārstāvēto zīmolu Shell Helix – vieglo pasažieru automašīnu motoreļļa, īpašu uzmanību pievēršot ar konkurētspēju saistītiem jautājumiem, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta analītiskajā daļā apskatīts uzņēmums AS Jungent Latvia, produkts Shell Helix un vide, kurā uzņēmums darbojas. Analītiskajā daļā tiek apskatītas sekojošas uzņēmuma un produkta problēmas: maza tirgus daļa, konkurence ar identisku produktu (ar citiem Shell Helix importētājiem) un vāja mārketinga darbība. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek pārbaudītā analītiskajā daļā iegūtā informācija un noteikti iespējamie problēmu risinājumi. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā apskata aptaujas izveide un veikšana, kā arī izveidots konkurētspējas paaugstināšanas projekta plāns. Darba metodoloģiskajam pamatam izmantotas datu vākšanas metodes, pētījumu metodes: aptauja un analīze, salīdzināšanas un novērtēšanas metodes, datu analīze un datu apkopojums tabulās, grafikos un attēlos.
Keywords Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Wholesale Business Competitiveness Increase
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 14:29:50