Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga nozīme restorānu darbībā
Nosaukums angļu valodā Marketing activity in restaurant business
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Sharifov T. Mārketinga aktivitātes restorānu biznesā: Bakalaura darbs/ B.Soyibbekov, Profesors Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 58 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Tas sevī ietver ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, secinājumus un bibliogrāfisko sarakstu. Bibliogrāfiskais sarakstā ir 49 informācijas avoti. Bakalaura darba analītiskā daļa sevī ietver apakšnodaļas, kuras veltītas restorānu biznesa analīzei, restorānu klasifikācijai, mārketinga koncepciju un mārketinga elementu analīzei, mārketinga aktivitāšu un pētījuma metožu efektivitātei. Bakalaura praktiskajā daļā vairākās apakšnodaļās ir veikta restorāna “Tokyo City” darbības analīze, autors ir veicis SVID analīzi, veicis klientu un darbinieku aptaujas, veicis mārketinga pētījumus un novērtējis ieteikto mārketinga aktivitāšu efektivitāti restorānam “Tokyo City”. Bakalaura darbs sastāv no 19 attēliem, 12 tabulām, 11 formulām un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Mārketinga nozīme restorānu darbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā MARKETING ACTIVITY IN RESTAURANT BUSINESS
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 13:44:56