Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga nozīme restorānu darbībā
Title in English Marketing activity in restaurant business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract Sharifov T. Mārketinga aktivitātes restorānu biznesā: Bakalaura darbs/ B.Soyibbekov, Profesors Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 58 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Tas sevī ietver ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, secinājumus un bibliogrāfisko sarakstu. Bibliogrāfiskais sarakstā ir 49 informācijas avoti. Bakalaura darba analītiskā daļa sevī ietver apakšnodaļas, kuras veltītas restorānu biznesa analīzei, restorānu klasifikācijai, mārketinga koncepciju un mārketinga elementu analīzei, mārketinga aktivitāšu un pētījuma metožu efektivitātei. Bakalaura praktiskajā daļā vairākās apakšnodaļās ir veikta restorāna “Tokyo City” darbības analīze, autors ir veicis SVID analīzi, veicis klientu un darbinieku aptaujas, veicis mārketinga pētījumus un novērtējis ieteikto mārketinga aktivitāšu efektivitāti restorānam “Tokyo City”. Bakalaura darbs sastāv no 19 attēliem, 12 tabulām, 11 formulām un 2 pielikumiem.
Keywords Mārketinga nozīme restorānu darbībā
Keywords in English MARKETING ACTIVITY IN RESTAURANT BUSINESS
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 13:44:56