Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cilvēkresursu vadības metodes ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Human Resource Management Methods at Production Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Temata aktualitāte saistīta ar cilvēkresursu vadības nepārtrauktu izmaiņu un pilnveidošanas nepieciešamību, globalizācijas, tehnoloģisko attīstību un atvērta darba tirgus ietekmē, kā arī ekonomiskajām svārstībām būvniecības nozarē pēdējā desmitgadē, kas pieprasa piemērotu cilvēkresursu vadības metožu izvēli rezultātu nodrošināšanai. Atšķirīgo cilvēkresursu vadības funkciju īstenošanas veidu un proporcijas dēļ, dažādos uzņēmumos, nozarēs un reģionos jāizvēlas atšķirīgas vadības metodes. Vadības metodes šajā darbā tiek skaidrotas kā paņēmieni vajadzīgo vadības funkciju realizēšanai. Darba mērķis: balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem, izstrādāt vadības metodes darbinieku apmierinātībai ar darbu un motivēšanai ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi Cilvēkresursu vadība, apmierinātība ar darbu, motivācija, metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resources management, job satisfaction, motivation, methods
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 10:08:45