Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Maksas zonas sistēmas iebraukšanai pilsētā ieviešana un analīze”
Nosaukums angļu valodā “Implementation and Analysis of Charge Zone System for Entrance in the City”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents J.Smirnovs, RTU
Anotācija Maģistra darba mērķi ir apskatīt automobilizācijas radītās problēmas un rast tām risinājumu, piedāvājot un pamatojot maksas zonas ieviešanu iebraukšanai Rīgas centrālajā daļā. Kā arī prognozēt situāciju gan ap maksas zonu tās ieviešanas gadījumā, gan maksas zonā un apskatīt vai šī iecere ir realizējama. Darba teorētiskajā daļā tiek uzskaitītas un apskatītas esošās automobilizācijas problēmas Rīgā, izveidota maksas zona un pamatota tās izvēle, kā arī apskatītas un analizētas vairākas maksas iekasēšanas sistēmas. Tā pat tiek apskatīti iespējamie ieguvumi no maksas zonas ieviešanas un dabai draudzīgo automobiļu iegādes veicināšanas pasākumi. Savukārt, praktiskajā daļā tiek apkopti dati no, interneta vidē veiktas, iedzīvotāju aptaujas par viņu pārvietošanās paradumiem Rīgā un ieskicētas iespējamās tendences viņu pārvietošanās paradumos maksas zonas ieviešanas gadījumā. Tā pat arī tika veikti satiksmes kvalitātes aprēķini vairākos krustojumos Rīgā pēc kuriem, centra virzienā, ieviestu maksas zonu, lai saprastu kā mainītos satiksmes kustība vairākos iespējamajos scenārijos gan katrā konkrētajā krustojumā, gan maksas zonā. Pētījuma rezultātā tika rasti visoptimālākie scenāriji uz kuriem šī maksas sistēma būtu jāvirza. Rasti ieteikumi katram konkrētajam, apskatītajam krustojumam, lai tur uzlabotu plānotās satiksmes virzības kvalitāti. Un tika secināts, ka iedzīvotāji nelabprāt atbalstītu šo ieceri. Darba apjoms ir 106 lapas, 38 tabulas, 35 attēli, 10 formulas, 10 grafiki, izmantoti 23 literatūras avoti un 1 pielikumi.
Atslēgas vārdi Maksas zona sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Congestion charge zone system charge
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 08:57:01