Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Maksas zonas sistēmas iebraukšanai pilsētā ieviešana un analīze”
Title in English “Implementation and Analysis of Charge Zone System for Entrance in the City”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Z.Lazda
Reviewer J.Smirnovs, RTU
Abstract Maģistra darba mērķi ir apskatīt automobilizācijas radītās problēmas un rast tām risinājumu, piedāvājot un pamatojot maksas zonas ieviešanu iebraukšanai Rīgas centrālajā daļā. Kā arī prognozēt situāciju gan ap maksas zonu tās ieviešanas gadījumā, gan maksas zonā un apskatīt vai šī iecere ir realizējama. Darba teorētiskajā daļā tiek uzskaitītas un apskatītas esošās automobilizācijas problēmas Rīgā, izveidota maksas zona un pamatota tās izvēle, kā arī apskatītas un analizētas vairākas maksas iekasēšanas sistēmas. Tā pat tiek apskatīti iespējamie ieguvumi no maksas zonas ieviešanas un dabai draudzīgo automobiļu iegādes veicināšanas pasākumi. Savukārt, praktiskajā daļā tiek apkopti dati no, interneta vidē veiktas, iedzīvotāju aptaujas par viņu pārvietošanās paradumiem Rīgā un ieskicētas iespējamās tendences viņu pārvietošanās paradumos maksas zonas ieviešanas gadījumā. Tā pat arī tika veikti satiksmes kvalitātes aprēķini vairākos krustojumos Rīgā pēc kuriem, centra virzienā, ieviestu maksas zonu, lai saprastu kā mainītos satiksmes kustība vairākos iespējamajos scenārijos gan katrā konkrētajā krustojumā, gan maksas zonā. Pētījuma rezultātā tika rasti visoptimālākie scenāriji uz kuriem šī maksas sistēma būtu jāvirza. Rasti ieteikumi katram konkrētajam, apskatītajam krustojumam, lai tur uzlabotu plānotās satiksmes virzības kvalitāti. Un tika secināts, ka iedzīvotāji nelabprāt atbalstītu šo ieceri. Darba apjoms ir 106 lapas, 38 tabulas, 35 attēli, 10 formulas, 10 grafiki, izmantoti 23 literatūras avoti un 1 pielikumi.
Keywords Maksas zona sistēma
Keywords in English Congestion charge zone system charge
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 08:57:01