Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā
Nosaukums angļu valodā Use of online media for destination marketing
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija ANOTĀCIJA Eremina Y. “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā: Bakalaura darbs / Y.Eremina, prof. Dr.sc.ing. Aigars Laizāns – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju student departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 59 lpp (neieskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 37 resursi. Analītiskajā apskata daļa sastāv no sešām apakšnodaļām, kurās tiek pētīta terminoloģija – zīmols, galamērķa mārketings un tiešsaistes mārketings otrajā apakšnodaļā, galamērķa zīmols un attiecību zīmola modelis trešajā apakšnodaļā, tiešsaistes mārketings un tā pielietojums galamērķa reklamēšanā ceturtajā apakšnodaļā, produkta veicināšana globālā mērogā un reklāma piektajā apakšnodaļā un esošās datu analīzes metodes sestajā apakšnodaļā. Papildus nepieciešamie paraugi kā piemēram statistikas dati, aprēķini un anketas ir pievienoti darbam. Pētījumu aprēķinu daļā sastāv no sešām apakšnodaļām, kas ietver Uzbekistānas tūrisma nozares analīzi un valdības investīcijas galamērķa veicināšanā un reklāmā. Autors darbā izmantoja tādas pētījumu metodes kā PEST analīze, anketas un intervijas, regresijas analīzi. Pētījumu var izmantot galamērķa mārketinga kompānijas Uzbekistānā, lai attīstītu galamērķa zīmola veicināšanas un reklāmas stratēģiju. Pētījuma periods ir no 2006. – 2016. gadam. Bakalaura darbā ir iekļauti 20 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā
Atslēgas vārdi angļu valodā Use of online media for destination marketing
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 02:40:02