Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā
Title in English Use of online media for destination marketing
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer Inga Eriņa
Abstract ANOTĀCIJA Eremina Y. “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā: Bakalaura darbs / Y.Eremina, prof. Dr.sc.ing. Aigars Laizāns – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju student departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 59 lpp (neieskaitot pielikumus). Darbs sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 37 resursi. Analītiskajā apskata daļa sastāv no sešām apakšnodaļām, kurās tiek pētīta terminoloģija – zīmols, galamērķa mārketings un tiešsaistes mārketings otrajā apakšnodaļā, galamērķa zīmols un attiecību zīmola modelis trešajā apakšnodaļā, tiešsaistes mārketings un tā pielietojums galamērķa reklamēšanā ceturtajā apakšnodaļā, produkta veicināšana globālā mērogā un reklāma piektajā apakšnodaļā un esošās datu analīzes metodes sestajā apakšnodaļā. Papildus nepieciešamie paraugi kā piemēram statistikas dati, aprēķini un anketas ir pievienoti darbam. Pētījumu aprēķinu daļā sastāv no sešām apakšnodaļām, kas ietver Uzbekistānas tūrisma nozares analīzi un valdības investīcijas galamērķa veicināšanā un reklāmā. Autors darbā izmantoja tādas pētījumu metodes kā PEST analīze, anketas un intervijas, regresijas analīzi. Pētījumu var izmantot galamērķa mārketinga kompānijas Uzbekistānā, lai attīstītu galamērķa zīmola veicināšanas un reklāmas stratēģiju. Pētījuma periods ir no 2006. – 2016. gadam. Bakalaura darbā ir iekļauti 20 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums.
Keywords “Online” mediju izmantošana galamērķu mārketingā
Keywords in English Use of online media for destination marketing
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 31.05.2016 02:40:02