Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu atbalsta centra attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development Project of Customer Support Centre
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Docente (prakt.), Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Diplomdarba tēma – Klientu atbalsta centra attīstības projekts. Darba mērķis - pamatojoties uz klientu atbalsta centra darba vides analīzi, izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai un attīstībai. Darbs sastāv no 3 daļām un to nodaļām un apakšnodaļām. Pirmajā daļā tika analizēta teorētiskā literatūra un normatīvie akti, kas attiecas uz diplomprojekta tēmu, kā arī veikta klientu atbalsta centra darba vides analīze, lai noteiktu pastāvošās problēmas. Otrajā daļā tika izstrādāti un pamatoti priekšlikumi klientu atbalsta centra darba vides attīstībai. Trešajā daļā tika izstrādāta Klientu atbalsta centra anketu datu analīze, izmantojot SPSS 20 vidi. Diplomdarba izstrādes laikā tika izmantota zinātniskā literatūra, statistikas dati, pētāmā uzņēmuma dati. Darbs kopumā izklāstīts 74 lappusēs, tajā iekļautas 12 tabulas un 40 attēli. Darbā izmantoti 15 literatūras avoti un pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 00:40:06