Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju renovācija Latvijā : tās veicināšana un iespējamo šķēršļu pārvarēšana
Nosaukums angļu valodā Overcoming market barriers and promoting deep renovation of multifamily residental buildings in Latvia
Autors Stefan de Linde
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Tālis Laizāns
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija de Linde S. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas veicināšana un tirgus barjeru pārvarēšana Latvijā / S. de Linde, Tālis Laizāns, Mg.oec. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbība un menedžments” 2016. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas ietver 36 tabulas un 19 diagrammas. Bibliogrāfija sastāv no 40 avotiem, piemēram, zinātniskajiem darbiem, elektroniskajiem resursiem un zinātnisko žurnālu rakstiem. Galvenā izvirzītā problēma ir tā, ka dzīvojamā fonda renovācijas darbi notiek lēnā tempā tirgus šķēršļu, kas ietekmē renovāciju izpildi, dēļ. Darbs sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā autors analizē izvirzīto problēmu. Ir sniegts Latvijas dzīvojamā fonda un enerģētikas tirgus apskats, lai izprastu pašreizējās tendences, kas ietekmē dzīvojamā fonda renovāciju tirgus šķēršļus. Teorētiskajā daļā autors apraksta tirgus barjeru galvenos virzītājspēkus, kas tika apzināti autora veiktajā pētījumā komercbanku, pašvaldību un māju vecāko vidū. Iegūtie dati salīdzināti ar ārvalstu dzīvojamā fonda renovāciju veicināšanas piedāvātajiem risinājumiem, lai sniegtu ieteikumus un priekšlikumus. Visbeidzot autors piedāvā pašvaldībai piederoša uzņēmuma izveidi, kas koncentrētos uz investoru piesaisti, lai nodrošinātu renovāciju finansējumu. Praktiskajā daļā ir skaidrots šāda uzņēmuma plāns un finanšu pārskats un aprēķināta iespējamība investēt māju renovācijā. Uzņēmums piesaistītu investorus, emitējot obligācijas finanšu iestādēm un privātpersonām. Lai pierādītu šādu iespējamību, autors aprēķina pašreizējo neto vērtību (NPV) un iekšējās atdeves koeficentu (IRR) dažādiem projektiem. Ir aprakstīti dažādi scenāriji gadījumā, ja prognozētie pieņēmumi izrādās atšķirīgi.
Atslēgas vārdi Housing stock, Deep renovations, European Union, Municipal bonds, Market barriers, Key drivers
Atslēgas vārdi angļu valodā Housing stock, Deep renovations, European Union, Municipal bonds, Market barriers, Key drivers
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 22:04:39