Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Dzīvojamo māju renovācija Latvijā : tās veicināšana un iespējamo šķēršļu pārvarēšana
Title in English Overcoming market barriers and promoting deep renovation of multifamily residental buildings in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tālis Laizāns
Reviewer Jana Eriņa
Abstract de Linde S. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas veicināšana un tirgus barjeru pārvarēšana Latvijā / S. de Linde, Tālis Laizāns, Mg.oec. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbība un menedžments” 2016. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tas ietver 36 tabulas un 19 diagrammas. Bibliogrāfija sastāv no 40 avotiem, piemēram, zinātniskajiem darbiem, elektroniskajiem resursiem un zinātnisko žurnālu rakstiem. Galvenā izvirzītā problēma ir tā, ka dzīvojamā fonda renovācijas darbi notiek lēnā tempā tirgus šķēršļu, kas ietekmē renovāciju izpildi, dēļ. Darbs sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Analītiskajā daļā autors analizē izvirzīto problēmu. Ir sniegts Latvijas dzīvojamā fonda un enerģētikas tirgus apskats, lai izprastu pašreizējās tendences, kas ietekmē dzīvojamā fonda renovāciju tirgus šķēršļus. Teorētiskajā daļā autors apraksta tirgus barjeru galvenos virzītājspēkus, kas tika apzināti autora veiktajā pētījumā komercbanku, pašvaldību un māju vecāko vidū. Iegūtie dati salīdzināti ar ārvalstu dzīvojamā fonda renovāciju veicināšanas piedāvātajiem risinājumiem, lai sniegtu ieteikumus un priekšlikumus. Visbeidzot autors piedāvā pašvaldībai piederoša uzņēmuma izveidi, kas koncentrētos uz investoru piesaisti, lai nodrošinātu renovāciju finansējumu. Praktiskajā daļā ir skaidrots šāda uzņēmuma plāns un finanšu pārskats un aprēķināta iespējamība investēt māju renovācijā. Uzņēmums piesaistītu investorus, emitējot obligācijas finanšu iestādēm un privātpersonām. Lai pierādītu šādu iespējamību, autors aprēķina pašreizējo neto vērtību (NPV) un iekšējās atdeves koeficentu (IRR) dažādiem projektiem. Ir aprakstīti dažādi scenāriji gadījumā, ja prognozētie pieņēmumi izrādās atšķirīgi.
Keywords Housing stock, Deep renovations, European Union, Municipal bonds, Market barriers, Key drivers
Keywords in English Housing stock, Deep renovations, European Union, Municipal bonds, Market barriers, Key drivers
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 30.05.2016 22:04:39