Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās”
Nosaukums angļu valodā "Comparative Analysis of Flows of Smuggled Goods in the Republic of Latvia and Lithuania"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Legālās tirdzniecības veicināšana ir viena no muitas pamatfunkcijām, tieši tāpēc izvēlēta tēma ir ļoti aktuālā, jo autora darbā „Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās” tiks pētītas Eiropas Savienības dalībvalstu kontrabandas plūsmas, kurām ir ES ārējā robeža. Svarīgu lomu darba aktuālitātē spēlē normatīvo aktu izpēte, kas stājās un stāsies spēkā darba izstrādes laikā, darbā tiek izpētītas ES Regulas, Latvijas un Lietuvas Republiku nacionālās tiesības. Normatīvo aktu izpēte ļauj atrast problēmas un trūkumus, kuru risinājums palīdzētu sekmīgāk apkarot kontrabandu. Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze ļauj sīki izpētīt tendences no 2012. līdz 2015. gadam, identificēt galvenos maršrutus un to cēloņus. Tāpēc ka tēma ir ļoti plaša, darba autors ierobežo to gan ģeogrāfiski, gan pēc kontrabandas preces, kā arī netiek ņemti vērā pilnīgi visi faktori, kas varētu ietekmēt salīdzinājumu, piemēram, muitas nodoklis. Darbā tiek pētīta tabakas izstrādājumu kontrabandas plūsmas Latgales MKP daļā un Viļņas reģionā. Tieši šī kontrabandas prece ir izplatītākā abās valstīs, kas katru gadu dara lielu kaitējumu valsts budžetam. Kā arī augstāk minētos reģionos tiek aizturēts kontrabandas tabakas izstrādājumu īpatsvars. Šis darbs varētu būt izmantots abpusējai valstu muitas politikas veicināšanai, valsts politikas veicināšanai, normatīvo aktu pielāgošanai esošai situācijai. Pētījums ir īpaši aktuāls, jo tiek pētītas kaimiņvalstu teritorijas, kas veido nepārtraukto robežu ar trešajām valstīm, tāpēc svarīgi saprast, kura valsts ir izdevīgāka noziedzniekiem, jo attāluma ziņā starpība ir niecīga. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur: • Pirmā nodaļa ir veltīta akcīzes nodokļa reglamentējošo normatīvo aktu izpētei un akcīzes nodokļa ieņēmumiem par tabakas izstrādājumiem Latvijas un Lietuvas Republikā; • Otrajā nodaļā tiek veikta Tabakas izstrādājumu direktīvas analīze, kā arī Latvijas un Lietuvas Republikas normatīvo aktu analīze, kas reglamentē atbildību par kontrabandu; • Trešajā nodaļā tiek analizētas kontrabandas plūsmas balstoties uz pārkāpumiem un datiem par transporta plūsmu. Darbs sastāv no 60 lappusēm. Darbā ir 9 tabulas un 23 attēli.
Atslēgas vārdi Kontrabandas plūsmu salīdzinošā analīze Latvijas un Lietuvas Republikās
Atslēgas vārdi angļu valodā Comparative Analysis of Flows of Smuggled Goods in the Republic of Latvia and Lithuania
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 15:19:05